Ilmainen toimitus yli 700€ tilauksiin! | Tilaa meiltä ilmainen värimalli tarvittaessa!

Ehdot

Maksu- tilaus ja toimitus

Huonekalutehdas Seppänen Oy

1. YLEISET EHDOT
Paksu.net ( ja huonekalutehdasoy.fi ja kimmoseppanen.fi ) on Huonekalutehdas Seppänen Oy:n ylläpitämä markkinapaikka, jossa tuotteiden myyjänä on Huonekalutehdas Seppänen Oy (Y-tunnus 2353522-7). Edellä termillä Tehdas tarkoitetaan Huonekalutehdas Seppänen Oy:tä. Kaikki verkkokaupan ja Huonekalutehdas Seppänen Oy:n tuotteet valmistetaan tilausten mukaisesti, yksilöllisesti tilaajalle, tuotteita ei varastoida, tuotteilla ei täten ole yksipuolista palautusoikeutta. Seuraavia sopimusehtoja sovelletaan Huonekalutehdas Seppänen Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Huonekalutehdas Seppänen Oy:n välittämien kolmannen osapuolen hyödykkeiden kohdalla sovelletaan kuluttajasuojalain lisäksi kyseisen palveluntarjoajan määrittelemiä sopimusehtoja.
Huonekalutehdas Seppänen Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia tässä lueteltuja ehtoja. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan ellei laissa ole toisin määrätty.

Huonekalutehdas Seppänen Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Huonekalutehdas Seppänen Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Huonekalutehdas Seppänen Oy ei kohtuudella voi voittaa. Huonekalutehdas Seppänen Oy on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

2. ASIAKAS
Huonekalutehdas Seppänen Oy myy tuotteita ja palveluita täysi-ikäiselle yksityishenkilölle (jäljempänä kuluttaja) ja huoltajan suostumuksella myös alle 18-vuotiaalle. Hyödykkeitä myydään myös yritys- ja julkishallinto- ja yhteisöasiakkaille (jäljempänä yritysasiakas), jotka hankkivat kauppatavaran ammatilliseen käyttöön.

Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä mitä pakottavassa lainsäädännössä on määrätty.

Yritysasiakkaiden ja Huonekalutehdas Seppänen Oy:n välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määrätty.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja laskutusosoite.

Toimitusaika-arviot on laadittu Huonekalutehdas Seppänen Oy:n sen hetkisen tilauskannan ja tuotanon kapasiteetin mukaan. Huonekalutehdas Seppänen Oy tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä. Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilaajan maksaessa Huonekalutehdas Seppänen Oy:n tuotteista lähettämän ennakkolaskun. Ennakkomaksu on koko kauppasumma.

Tietosuoja: Asiakkaiden tiedot on tallennettu Huonekalutehdas Seppänen Oy asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Huonekalutehdas Seppänen Oy ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Huonekalutehdas Seppänen Oy:n asiakaspalveluun kimmo@huonekalutehdasoy.fi tai 0400-845498.

3. TUOTTEET JA HINNASTO
Hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät kuljetusta ellei toisin ole mainittu. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

Tuotteen hinnan noustessa ennen lähetyksen käsittelyä Huonekalutehdas Seppänen Oy:ssä tilatut tuotteet toimitetaan alkuperäisellä hinnalla. Jos tilaukseen tehdään muutoksia, määräytyy tuotteen hinta muutoshetken hinnan mukaisesti. Hinnan laskiessa toimitamme tuotteen automaattisesti uudella halvemmalla hinnalla.

Huonekalutehdas Seppänen Oy pidättää oikeuden rajoittaa tuotteiden myyntiä poikkeuksellisen suurissa erissä. Huonekalutehdas Seppänen Oy ei myy tuotteitaan verkkokaupan kautta jälleenmyytäväksi. Jälleenmyynti sopimukset tehdään erillisinä sopimuksina.

Tehtaan poisto- ja 2-laatuisia tuotteita lukuunottamatta kaikki tuotteet ovat uusia, tilatun tuotteen valmistus aloitetaan kun tilaajan maksaman ennakkolaskun suoritus on Huonekalutehdas Seppänen Oy:n tilillä.
Kaikki tuotteet valmistetaan erikseen asiakkaan toivomuksesta ja täten tilatuille tuotteille ei myönnetä yksipuolista peruutusoikeutta. Peruutuksen yhteydessä tilauksesta mahdollisesti aiheutuneet kustannukset peritään kokonaisuudessaan ostajalta.

Tuotteet myydään kuluttajille ainoastaan yrityskaupan säännöillä. Tuotteiden asentaminen, käyttöönotto ja käyttäminen vaativat oman alansa ammattiosaamista. Huonekalutehdas Seppänen Oy ei vastaa virheellisesti asennetun tuotteen vaurioitumisesta tai virheellisestä asennuksesta aiheutuvan kolmannen tuotteen tai osapuolen vahingosta. ( esimerkkeinä korkeat tuotteet joihin voi sisältyä kaatumisvaara, seinäänkiinnitettävät tuotteet joihin voi liittyä putoamisvaara.)
Tehtaan poisto- ja 2-laatuisest tuotteet myydään aina sellaisina kuin ne ovat. Tässä tarkoitetaan käytettyjen alennustuotteiden kauppaa. (Kuluttajansuojalaki, 5. Luku, 14§)

4. MAKSUTAVAT

Sähköpostilasku pdf. asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Paperilasku kirjeenä asiakkaan ilmoittamaan postiosoitteeseen.
Ennakkolasku: Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilaajan maksaessa Huonekalutehdas Seppänen Oy:n tuotteista lähettämän ennakkolaskun. Ennakkomaksun maksuehto on 7pv netto.

Ennakkolaskun maksamalla asiakas saa täyden omistusoikeuden tilaamaansa tuotteeseen.

Perimiskulut, viivästyskorko ja maksuhuomautus: Asiakkaan on korvattava Huonekalutehdas Seppänen Oy:lle kulut, jotka aiheutuvat tilauksiin liittyvien maksujen perimisestä. Viivästyskorko on 9,5%. Kaikista maksuhuomautuksista veloitetaan 5,00 euroa/kpl.

Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin: Huonekalutehdas Seppänen Oy voi henkilötietolain perusteella ilmoittaa luottotietorekisteriin tiedon maksun laiminlyönnistä, milloin maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja kuluttajalla maksun laiminlyönti ei ole johtunut kuluttajansuojalain 7 luvun 16 §:n mukaisesta Asiakkaasta riippumattomasta syystä.

Peruuttamisoikeus: Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tekemänsä tilaus jos Tehtaan lähettämä ennakkolasku ei ole erääntynyt. Peruutus ilmoitetaan asiakaspalveluun kimmo@huonekalutehdasoy.fi tai 0400-845498. Ennakkolaskun maksun jälkeen tuotteilla ei ole palautusoikeutta.

Muita ehtoja: Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa nimen- ja osoitteenmuutoksistaan Huonekalutehdas Seppänen Oy:lle. Huonekalutehdas Seppänen Oy:llä on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa kolmannelle osapuolelle.

Maksujen välittäjänä toimii Checkout Finland Oy. Checkout -maksunvälityspalvelu välittää Asiakkaan maksun Toimittajalle. Asiakkaan käytössä on kaikkien pankkien maksupainikkeet ja yleisimmät luottokortit. Checkout Finland Oy on asiakkaalle turvallinen maksutapa. Maksun vastaanottajana tiliotteella näkyy maksunvälittäjä Checkout Finland Oy. Lue lisää Checkout Finland Oy:n maksuehdoista.

5. TOIMITUSTAPA JA TOIMITUSHINNAT.
Huonekalutehdas Seppänen Oy:n toimitustavat näkyvät ostoskorin sivulta (1) yksi. Toimituskulut vaihtelevat toimitustapojen ja tuotteiden painon mukaan ja ovat nähtävissä tilausta tehtäessä. Toimitushinnat näkyvät ostoskorista sivulta (1) yksi.

6. TILAUSTEN VAHVISTUS, TOIMITUSAIKA JA KULJETUSAIKA.
Tilauksen vahvistusaika on keskimäärin 2-10 työpäivää. Jonka aikana asiakkaalle lähetään Tilausvahvistus ja Ennakkolasku. Tilausvahvistuksesta asiakas tarkistaa tilauksen oikeellisuuden ja maksamalla Ennakkolaskun hyväksyy tilauksen. Jos tilauksesta tai tilausvavistuksesta havaitaan korjattavaa tulee asiakkaan olla yhteydessä asiakapalveluumme kimmo@huonekalutehdasoy.fi tai 0400-845498 ennen Ennakkolaskun eräpäivää.
Toimitusaika eli tuotteen valmistukseen tehtaan käyttämä aika on keskimäärin 5-7 viikoa. Tilatun tuotteen valmistumis aikataulusta saa lisätietoa asiakaspalvelusta kimmo@huonekalutehdasoy.fi tai 0400-845498.
Kuljetusaika tuotteen valmistuttua on yleensä 3-10 arkipäivää. Kuljetusliike ottaa yhteyttä sopiakseen jakelu ajankohdan.
Paksu.net verkkokaupasta tilattu tuote on asiakkaalla Suomessa käyttöönotettavissa tilaushetkestä laskien keskimäärin kuudessa ( 7 ) viikossa. Merkittävän poikkeaman tähän tekee kesäaika ( kesä-elokuu ) jolloin tuote on asiakkaalla Suomessa käyttöönotettavissa tilaushetkestä laskien keskimäärin kymmenessä ( 10 ) viikossa. Huonekalutehdas Seppänen Oy pitää kaikki oikeudet toimitusaikojen muutoksiin. Arvioitu toimitusaika ilmoitetaan tilausvahvistuksessa.

Asiakas on velvollinen tarkastamaan lähetyksen 8 vuorokauden kuluessa ja tutustumaan tuotteen käyttöohjeisiin ennen käyttöönottoa. Tuotetta vastaanotettaessa on asiakkaan tarkistettava tuote kuljetusliikkeen edustajan paikalla ollessa! Mahdolliset huomautukset tuotteesta on tehtävä välittömästi kuljetusliikkeen edustajan paikalla ollessa. Jos tuote vastaanotetaan ja kuitataan saaduksi ei valmistajalla ole enää tämän jälkeen mahdollisuutta reklamoida mahdollista kuljetusvauriota vaan vaurio jää vastaaottaneen asiakkaan vastuulle ja hoidettavaksi.

7. PALAUTUSOIKEUS
Kaikki tuotteet valmistetaan erikseen asiakkaan toivomuksesta ja täten tilatuille tuotteille ei myönnetä yksipuolista palautusoikeutta.
Tuotteen / tuotteiden valmistus aloitetaan tehtaalla asiakkaan maksettua Ennakkolaskun. Ennakkolaskun eräpäivän jälkeen tuotteella/ tuotteiden tilausta ei voi perua.

8. TAKUU, VIRHEVASTUU JA REKLAMAATIO
Takuu määräytyy Huonekalutehdas Seppänen Oy:n määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Ostaja on velvollinen tutustumaan tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuuehdot löytyvät tuotteiden mukana toimitettavasta tuoteselosteesta.
Huonekalutehdas Seppänen Oy pidättää oikeuden todentaa tuotteissa ilmoitetut virheet. Vian tai virheen tuotteessa havaittuaan asiakas on velvollinen tuotetta reklamoidessaan lähetämään tehtaalle riittävän selvät kuvat tuotteessa esiintyvästä viasta tai virheestä.

Tehtaan tekemät tai aiheuttamat virheet tai viat tuotteissa korjataan keskimäärin neljässä ( 4 ) viikossa laskien siitä hetkestä jolloin asiakas on reklamoidessaan kiistatta esittänyt tuotteessa esiintyvän vian tai virheen. Merkittävän poikkeaman tähän tekee kesäaika ( kesä-elokuu ) jolloin tuotteissa esiintyvät viat korjataan keskimäärin kahdeksassa ( 8 ) viikossa.
Aiheettoman Reklamaatio tai huoltokäynnin kustannukset kustannukset peritään kokonaisuudessaan ostajalta, jos tuote on selvästi aiheetta reklamoitu. Huonekalutehdas Seppänen Oy ei ole vastuussa ostajan toimista aiheutuneista vahingoista. Oikeus tuotteessa olevan vian luonteen ja laadun tarkastamiseen säilyy Huonekalutehdas Seppänen Oy:llä myös kaupan perumisen yhteydessä. Aiheettoman reklamaation tai huollon kuluina peritään mahdolliset huoltoyhtiön kulut, Huonekalutehdas Seppänen Oy :n käsittelykulut ja logistiset kustannukset.

Tuotteen tai tuotteen osien purkaminen tuotteen muokkaamiseksi päättää takuun ja laissa määritellyn virhevastuun ellei valmistaja ole toisin ilmoittanut.

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, reklamoidessaan tavaran virheestä. Huonekalutehdas Seppänen Oy pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen kimmo@huonekalutehdasoy.fi tai postitse osoiteeseen Huonekalutehdas Seppänen Oy, Teollisuustie 12, 41900 Petäjävesi. Verkkosivulla on mahdollisuus jättää asiakaspalautetta.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Asiakas voi nostaa tästä velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Huonekalutehdas Seppänen Oy:tä vastaan joko Huonekalutehdas Seppänen Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata , koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

9. VASTUUN JAKAUTUMINEN YRITYSKAUPASSA
Tuotteet ja palvelut myydään aina sellaisena kuin ne ovat. Huonekalutehdas Seppänen Oy ei ole vastuussa tuotteiden tai palveluiden virheestä ja/tai käytöstä aiheutuneista välillisistä tai välittömistä kuluista, eikä tulonmenetyksestä. Huonekalutehdas Seppänen Oy :n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Huonekalutehdas Seppänen Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Huonekalutehdas Seppänen Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti Huonekalutehdas Seppänen Oy :n sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Huonekalutehdas Seppänen Oy :n sopimusehtojen kanssa.

10. PALVELUT
Huonekalutehdas Seppänen Oy myymiin palveluihin sovelletaan kokonaisuudessaan Huonekalutehdas Seppänen Oy :n sopimusehtoja.
Palvelutilauksella ei ole peruutus- tai palautusoikeutta. Aloitetusta työstä laskutetaan kaikki aiheutuneet kustannukset, jos tilaus perutaan asiakkaan toimesta sähköisen tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen. Työ pyritään keskeyttämään ilman viivytystä tilaajan tekemän ilmoituksen jälkeen.

Huonekalutehdas Seppänen Oy :llä on oikeus sovitun hinnan lisäksi laskuttaa asiakkaalta kustannuksista, jotka aiheutuvat asiakkaan puolelta tulevista tilannemuutoksista tai muista seikoista. Tällaisia muutoksia ovat toimitetun aineiston puutteellisuus, sovitun aineiston korjaukset ja muutokset työsuorituksen käynnistyttyä, asiakkaan aiheuttama kohtuuton viivästys, ylimääräiset vedokset, painotai värinäytteet. Mahdollista lisärahti- ja pakkauskustannuksista vastaa asiakas.

Jos ilmenee aihetta laskuttaa edellä mainittuja ylimääräisiä kustannuksia, Huonekalutehdas Seppänen Oy tiedottaa tästä asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä.

Huonekalutehdas Seppänen Oy pidättää oikeuden virheen korjaamiseen. Virheen luonteen ja laadun perusteella arvioitu virhe korjataan myöntämällä kohtuullinen hinnanalennus tai toimittamalla uusi tuote. Virheestä aiheutuvan korvauksen määrä on korkeintaan tilauksen hinta. Huonekalutehdas Seppänen Oy ei ole vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista tai ansionmenetystä, jotka ovat aiheutuneet virheestä.
Huonekalutehdas Seppänen Oy säilyttää valmista tuotetta tavanomaista huolellisuutta noudattaen sovitun luovutuspäivän jälkeen.

Huonekalutehdas Seppänen Oy :llä on oikeus periä asiakkaalta korvaus säilyttämisen aiheuttamista kohtuullisista kustannuksista. Tuotetta säilytetään korkeintaan kolmen(3) kuukauden ajan, minkä jälkeen tuote siirtyy Huonekalutehdas Seppänen Oy :n omistukseen. Huonekalutehdas Seppänen Oy pidättää oikeuden myydä noutamatta jääneen tuotteen parhaaksi katsomallaan tavalla. Jos tuotteella ei ole jälleenmyyntiarvoa tai myynnistä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia, Huonekalutehdas Seppänen Oy pidättää oikeuden hävittää tuotteen kierrättämällä. Kaikki valmistus-, säilytys-, myynti- ja/tai kierrätyskustannukset laskutetaan suoraan asiakkaalta.